Yer altı aramaları sonucu (Jeolojik – Jeofiziksel ve hidrojeolojik etüt), hazırlanan hidrojeolojik raporlara göre sondaj delme işlemine geçilmektedir. Araştırma ile ortaya çıkan birimlerin özellikleri delme sonuçları ile karşılaştırarak, teçhiz projeleri kesinlik kazanacaktır. Sondaj işlemi çamur ve hava sirkülasyonlu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Su Sondaj işlemi; Delme, Tarama, Borulama, Yıkama, Çakıllama, Geliştirme, Dalgıç Pompa montaj ve çalıştırmadır.