Etüt yapılacak alan, yapının özelliğine, zemin yapısına, alanın topografik özelliklerine, şev durumuna, arsa büyüklüğüne göre incelendikten sonra yürütülecek çalışmaların miktar ve derinlikleri belirlenir. Saha çalışmaları mühendislerce ilgili standartlara uygun olarak yürütülür. Sondaj çalışmalarında, zemin ortamda her 1.50 metrede bir SPT deneyleri yaptırılır, yapı tipi, temel derinlikleri ve zemin özellikleri dikkate alınarak belirlenen derinliklerden alınan örselenmiş, örselenmemiş ve karot numuneler standartlara uygun olarak paketlenir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuarlara gönderilir. İlgili deneyler ile zeminin yapısı ve dayanımı belirlenmektedir. Arazi deneylerinden presiyometre deneyi uygun derinliklerde ölçümler alınarak değerlendirilir. Jeofizik uygulamalar (sismik kırılma, rezistivite, sismik yansıma, mikrotremör v.b.) da tamamlandıktan sonra tüm veriler büro ortamında değerlendirilir.

 

Baraj, Gölet, Tünel, vb. projelerde firmamız sondaj çalışmalarında zemin ortamlarda geçirimlilik(permeabilite), kaya ortamlarda geçirimlilik (BST-Basınçlı Su Testi) deneylerini yapabilmektedir.